Відновлення громадянства України

Відновлення громадянства України

На підставі статті 10 Закону “Про громадянство” відновлення цивільних відносин з Україною здійснюється, коли:
особа, яка відмовилася від правової посади. Хто не має іншого громадянства, подає заяву на відновлення. Потім він стає громадянином України, навіть якщо він не знаходиться в межах країни, за відсутності умов для відмови, передбачених статтею 9;

особа, яка отримала іноземне громадянство, але вирішила повернутися до місця постійного проживання. Він подає заяву у встановленій формі та оформлюється як громадянин з метою відновлення правового статусу в Україні. Якщо немає причин для відмови, зазначених у статті 9.

Додаткові законодавчі вимоги

Особи, які мають кілька національностей, повинні подати зобов’язання припинити цивільні відносини з іншими іноземними державами.

Іноземці, які оформили офіційний соціальний статус переселення чи притулку, повинні подати нормативно-правовий акт про відмову від попереднього громадянства.

Отримавши громадянство протягом 2 років, особи повинні подати зобов’язання про відмову, видане відповідною країною, для подання до міграційної / територіальної служби України.

Бувають випадки, коли іноземець, який має всі підстави для видачі підтвердженого зобов’язання, не може взяти документ за умови обставин непереборної сили, які неможливо подолати. Потім він готує та подає до призначеного органу нормативно-правовий акт відповідної моделі.

Отримати громадянство для осіб неможливо, якщо законодавством іноземної держави передбачено позбавлення юридичного статусу. Це стосується тих людей, які отримали інше громадянство або особливий соціальний статус.

Рішення про присвоєння юридичної посади скасовується, коли подаються неправдиві документи та інформація або якщо раніше громадянство було набуто з навмисним обманом, стаття 21.

Датою надання статусу українця є дата реєстрації відновлення громадянства.

Іноземець, який отримав реєстрацію в Україні, зобов’язаний повернути документ, що посвідчує особу (паспорт), країні, громадянство якої він відмовив. Біженці та особи, які шукають притулку, не зобов’язані повертати своє посвідчення держави.

Необхідні документи для відновлення правовідносин у країні

Особи без громадянства або ті, хто раніше відмовився від України і не отримав іншої реєстрації, надають:

 • особиста заява про бажання відновити правовий статус;
 • фотографії з трьох частин з матовим покриттям (4,5х3,5);
 • сертифікат із зазначенням періоду виходу зі статусу;
 • нормативно-правовий акт про відсутність іншого громадянства.

У разі раніше оформленої відмови від правовідносин з Україною та отримання іноземного громадянства, а згодом, повернення на територію країни для регулярного проживання, необхідно передбачити громадянство:

 • особиста письмова заява за затвердженою формою про бажання відновити громадянство;
 • фотографії з трьох частин з матовим покриттям (4,5х3,5);
 • довідка про відмову в правовідносинах з країною, копія документа на постійне проживання.

Додатково надається:

 • іноземними громадянами: офіційна заява про припинення іноземного громадянства;
 • біженці та шукачі притулку: документ, що підтверджує правовий статус та нормативний акт про припинення відносин з попередньою державою;
 • у разі автоматичного позбавлення громадянства достатньо надати заяву про відмову за встановленою формою.

При відновленні громадянства дітей надайте:

 • свідоцтво про народження (копія);
 • для підлітків 14-18 років – заява про згоду на громадянство, написана особисто;
 • довідка про відмову в правовідносинах з країною;
 • безгромадянство – підтвердження (нормативно – правовий акт) відсутності іншого громадянства;
 • за наявності іноземного громадянства – заява встановленої форми про припинення відносин з іншою державою;
 • біженці та ті, хто отримав притулок – документ, що підтверджує наявність цього статусу.

Eternity Law International – юридичні послуги з відновлення

Eternity Law International пропонує професійні послуги з отримання громадянства в Україні:

 1. збір усіх необхідних документів;
 2. прискорення процесу розгляду.

Юридична консультація та допомога надаються на будь-якому етапі формування документів для відновлення правового статусу в країні проживання.

Попередній Наступний