Кіпрський міжнародний траст

Кіпрський міжнародний траст

Особи зі значним капіталом або підприємці можуть користуватися перевагами, які пропонує кіпрський міжнародний траст, враховуючи привабливе оподаткування та просту корпоративну структуру. Трасти були створені для багатьох цілей, включаючи збереження активів, мінімізацію оподаткування та зміну порядку розподілу активів після смерті особи. Будь-який клас активів – готівкові гроші, акції, нерухомість, і т. д. — може бути включений в траст в будь-якій країні. В статті розглянемо ключові особливості кіпрського міжнародного трасту.

Загальний огляд

У деяких випадках кіпрський міжнародний траст (Cyprus International Trust, CIT) може бути створений для отримання вигоди від угод про уникнення подвійного оподаткування. По-друге, це може забезпечити безпеку активів, коли необхідно. По-третє, і, можливо, це найважливіше, оскільки дохід трастів, отриманий за межами Кіпру, не підпадає під оподаткування.

Кіпрські міжнародні трасти також повністю вільні від будь-яких зобов’язань щодо валютного контролю. Їм дозволяється інвестувати в місцевий бізнес і займатися ним за умови, що весь прибуток, отриманий з таких джерел, оподатковується за стандартними ставками.

Як і у випадку з корпораціями та партнерствами, трастова структура має значний вплив на те, як траст буде оподатковуватися. Якщо буде встановлено, що траст знаходиться в країні з високою податковою ставкою, з якою у Кіпру немає угоди про уникнення подвійного оподаткування, деякі з переваг CIT, які були згадані раніше, будуть втрачені.

Використовуючи Великобританію як приклад, траст вважатиметься резидентом, якщо там проживає принаймні одна довірена особа, якщо засновник не був резидентом у країні на момент створення трасту, згідно з розділами 110, 111 та 151 Закону про фінанси 1989 року.

Хто може бути засновником?

Особа повинна бути здатна вільно розпоряджатися майном, що потім передається в розпорядження довірчого власника. Корпорації також можуть бути засновниками. Однак здатність корпоративного органу виступати засновником базується на повноваженнях, наданих йому його Конституцією чи іншими правовими актами держави.

Хто може бути бенефіціаром?

Що стосується Кіпрського закону про міжнародні трасти, бенефіціаром трасту може бути будь-яка людина, навіть юридичні особи, ненароджені діти, неповнолітні, тощо.

Хто може бути довіреною особою?

Довіреною особою може бути будь-хто, хто досяг повноліття. Якщо це дозволено статутом, корпоративна установа може виступати довіреною особою. Як мінімум, одна довірена особа має бути резидентом Кіпру. Якщо міжнародне партнерство виступає довіреною особою, ця вимога виконується.

Скільки довірених осіб необхідно?

Міжнародне трастове законодавство Кіпру передбачає, що максимальна кількість довірених осіб становить чотири, за винятком організацій благодійних, релігійних або громадських цілей.

Формування трасту

Будь-які домовленості можуть укладатися як і в усній, так і в письмовій формі. Однак найбільш надійним способом оформлення правовідносин є саме укладення письмового трастового договору. За кіпрським законодавством визнаються як конструктивні, так і результуючі трасти.

Але слід зазначити, що уряд Кіпру 23 лютого 2021 року повністю включив правила 5-ї Директиви ЄС щодо боротьби з відмиванням грошей 2018/843 у своє внутрішнє законодавство. Кіпрські міжнародні трасти повинні реєструвати такі дані своїх членів, як:

  • ім’я та прізвище;
  • дата і місце народження;
  • національність;
  • адреса проживання;
  • номер, тип і країна видачі документа, що посвідчує особу;
  • дата смерті(якщо є);
  • дата, на яку кінцевий бенефіціарний власник став бенефіціаром;
  • обсяг прав, якими прямо або побічно володіє бенефіціар;
  • роль бенефіціара в трасті; і
  • будь-які додаткові дані або підтверджуючі документи.

Будь ласка, зв’яжіться з нами для отримання додаткової інформації.

Перегляньте наші нові пропозиції в категоріях Криптовалюта та ліцензування криптовалютної діяльностіготові компаніїбанки на продаж та ліцензії на продаж.

Мітки
Попередній Наступний