Реєстрація трастів та фондів

Реєстрація трастів та фондів

Реєстрація трастових та фондових документів – це момент, коли виробнича та промислова компанія досягає постійного та стабільного доходу.

З цієї причини існує необхідність у створенні резервного капіталу, який буде недоступним для державних інтересів, оподаткування, марнотратства спадкоємців та інших обставин непереборної сили.

У світовій практиці широко поширена діяльність трастів та фондів, які створюються для зберігання готівки.

ЩО ТАКЕ ДОВІРЧЕ УПРАВЛІННЯ?

У юридичній термінології під трастом розуміють складну конструктивну структуру ведення бізнесу, яка базується на передачі майна власника або засновника трасту.

Вони отримують правові підстави для управління майном власника і діють виключно в його інтересах або відносинах третьої особи, які визначаються власником.

Майно, отримане трастом, перестає бути законною власністю засновника і не підлягає фіскальним операціям.

Чому створюються трести?

Основною метою трастів є оптимізація фінансової діяльності компанії із захистом від негативних економічних факторів. Переваги трастів.

Матеріальні активи, які стають об’єктами довірчого використання, передаються на підставі Конвенції. Цей документ означає розподіл цінностей до трастів, які не належать засновнику речового права.
Довірчий менеджер виступає фактичним власником довірених йому активів та діє виключно від імені засновника. Іншим не потрібно знати ім’я остаточного власника.
Довірена особа Довірена особа або довірена особа розпоряджається майном власника в його інтересах або визначених ним бенефіціарах.

ЩО ТАКЕ ПРИВАТНІ ФОНДИ?

Другим способом зменшення оподаткування, яким користується світова економіка, є концентрація активів у приватних акціонерних компаніях.

Принципова відмінність фонду від тресту полягає в тому, що перший виступає законним представником і діє відповідно до встановлених правових актів – статутів, другий – не має відношення до юридичних осіб.

На прикладі Князівства Ліхтенштейн можна охарактеризувати роботу економічного сектору.

За його законом інформація про власників та бенефіціарних власників зберігається в таємниці, а майно, що належить приватному фонду, має пільгові квоти на сплату податків та захист від державних санкцій.

ДІЯЛЬНІСТЬ ФОНДІВ

Діяльність приватних фондів та трестів базується на складних правовідносинах, тому нагляд за створенням цих проектів слід доручити досвідченим професіоналам.

У деяких країнах Конвенція не ратифікована; тому створення таких схем чревато значними економічними ризиками.

Нормативні документи деяких держав, не визнають практики передачі матеріальних ресурсів у трести. Такі операції проводяться за механізмом посиленого захисту на законодавчому рівні.

Наші експерти мають досвід та необхідні знання для створення, реєстрації та управління довірчими структурами та приватними фондами та допоможуть скласти план захисту активів відповідно до індивідуальних вимог їх власників.

Попередній Наступний