Legal Opinion

Підготовка Legal Opinion – Юридичний висновок

Правовий висновок або Legal Opinion надається у вигляді викладеного на папері консультування з конкретного предмета або сфері вироблених замовником операцій.

Його складають на прохання і в інтересах запитувача особи. Такий висновок не може бути видано обом сторонам угоди і забезпечувати вигоду всіх учасників спору.

Якість його складання дають можливість переконатися в прозорості угоди (проекту), а також в доцільності і законності запланованих клієнтом важливих правових дій.

Коли виникає потреба в підготовці Legal Opinion?

1. Коли дається такий висновок щодо нерухомого майна. В такому випадку легше встановити, чи ризикує клієнт, купуючи або стаючи власником нерухомості.

2. Коли мова йде про міжнародні організації, що надають послуги. В такому випадку Legal Opinion свідчить про присутність або відсутність заборони в наданні даного виду сервісу вказаною компанією її громадянам.

Так, мова може йти про дозволеності або недозволено надання послуг іноземними громадянами для громадян інших юрисдикцій і для схвалення операцій при купівлі-продажу на біржі валют. Висновки подають в VISA або Mastercard, еквайєру або в банківську установу для підтвердження грошового переказу.

Види діяльності, на які надає Legal opinion адвокати Eternity Law International:

– Legal opinion для форекс брокерів;
– Legal opinion для бінарних опціонів;
– Legal opinion для грального бізнесу;
– Legal opinion для кріптобіржі;
– Legal opinion для кріптообмінніка;
– Legal opinion для операцій з криптовалютою.

3. При укладанні транскордонних угод. Для таких операцій висновок дає зрозуміти, чи дійсні подані документи і важливі вони в юридичному плані. Також по ньому визначають, у важливій для нас юрисдикції чи будуть ці документи відповідати місцевому законодавству.

4. Фінансові операції. Юридичний висновок дає оцінку правовим загрозам конкретного проекту, тут рекомендуються способи їх мінімізації. Проводиться коригування проектної документації.

5. Для проспектів емісії акцій і цінних паперів. Висновок Legal Opinion надаються під час розміщення акцій і є підтвердженням того, що при здійсненні емісії були дотримані всі необхідні вимоги.

Як готується Legal Opinion

Замовляючи юридичний висновок, клієнт хоче отримати повну ясність в правовому плані і хоче побачити в ньому точний правове дослідження юридичних загроз конкретного проекту або угоди.

Викладками, що звучать у висновках, обумовлюється рівень надійності виконавця. У зв’язку з цим, що замовляють Legal Opinion зобов’язані вивчити висновок на предмет відсутності в ньому неоднозначних суджень і висновків, недомовленостей, невизначеностей, обмовок і здогадок.

Їх наявність говорить про те, що юристи сумніваються в висловленому судженні і знімають себе зобов’язання за неправильно або неточно зроблені висновки і дані рекомендації.

Якісний Legal Opinion повинен бути чітко сформульований і обгрунтований законодавчо. Тут слід вказати точні вихідні обставини, містити посилання на статті законодавчих документів і ясні підсумки.

При цьому юридичний супровід не замінить правового висновку. Сторони не повинні покладатися на те, що при отриманні такого висновку вони отримують детальну інструкцію по здійсненню проекту або власноручного виконання угоди.

Як готується Legal Opinion

Замовляючи юридичний висновок, клієнт хоче отримати повну ясність в правовому плані і хоче побачити в ньому точний правове дослідження юридичних загроз конкретного проекту або угоди.

Викладками, що звучать у висновках, обумовлюється рівень надійності виконавця. У зв’язку з цим, що замовляють Legal Opinion зобов’язані вивчити висновок на предмет відсутності в ньому неоднозначних суджень і висновків, недомовленостей, невизначеностей, обмовок і здогадок.

Їхня наявність свідчить про те, що юристи сумніваються в висловленому судженні і знімають себе зобов’язання за неправильно або неточно зроблені висновки і дані рекомендації.

Якісний Legal Opinion повинен бути чітко сформульований і обгрунтований законодавчо. Тут слід вказати точні вихідні обставини, містити посилання на статті законодавчих документів і ясні підсумки.

При цьому юридичний супровід не замінить правового висновку. Сторони не повинні покладатися на те, що при отриманні такого висновку вони отримують детальну інструкцію по здійсненню проекту або власноручного виконання угоди.

Поетапна підготовка Legal Opinion
Background – початкові дані

У цій частині укладення поміщаються довідкові дані про наданої інформації від замовника, про документації або самої угоди, за якими будуть робитися висновки. Тут прописуються деталі про застосовне право, виходячи з правомочностей, де відбуваються правовідносини.

Document reviewed and enquiries made – частина дослідження

Розділ дослідження містить відображення процесу і результатів аналізу даних для цього документів, описані дії по збиранню додаткових відомостей, потрібних для чесного укладення та висновки, зроблені на їх підставі.

Сюди відносяться паперу по угоді, установча документація і протоколи засідань ради засновників або директорів компанії. У висновку повинні бути вказані, з якими документами працював виконавець: оригіналами або їх копіями, можливо, проектами паперів.

Також складається перелік додатково зібраних джерел, і вказуються запити, які були подані в різні органи реєстрації, оподаткування або патентування і т.д. Фіксується результат зробленого запиту, навіть якщо він негативний.

У тому випадку, якщо підготовка Legal Opinion займає багато часу, то не виключено повторне звернення з внесенням останніх змін, що сталися за період від подачі першого запиту.

Assumptions

Assumptions – це підсумки, підведені в Legal Opinion, що прямо залежать від вихідної точки автора ув’язнення. Від викладу відправних точок творцем дослідження, які стануть основою для висловлювання подальших припущень, можна проаналізувати правильність і точність проведеного розгляду угоди.

У цій частині включені стандартні гіпотези, а також зумовлені певними подіями.

Приклади типових гіпотез:

1. Коли обидва учасники даної угоди мають необхідну правоздатність, щоб здійснити її підписання.
2. Коли є реальне бажання

Для отримання консультації з підготовки Legal opinion зверніться до фахівців Eternity Law International.

Мітки
Попередній Наступний